Afregelen

Het afregelen of reguleren van een piano of vleugel betekent het correct afstellen van het mechaniek. Hierdoor is het mechaniek in staat om de kleinste aanslagnuances, van het zachtste pianissimo tot het sterkste fortissimo, precies weer te geven en ze eindeloos, voorspelbaar en zeer snel te kunnen herhalen. Dat dit hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de gebruikte materialen en de bouw van het mechaniek mag duidelijk zijn.

Het speelmechanisme bestaat uit een systeem van hefbomen, dat de energie die ontstaat door toetsaanslagen, via de bovenhamer en snaren overbrengt op de zangbodem waardoor een toon ontstaat. Een mechaniek is opgebouwd uit ongeveer 5000 onderdelen van hout, vilt en leer, waarbij ook de ruim 300 asjes van draaipunten zijn meegerekend.
Een technisch verhaal.

Om het concreet te maken een aantal problemen die zich kunnen voordoen bij een niet goed afgeregelde piano of vleugel: toetsen die blijven hangen, toetsen die zwaar gaan, niet pianissimo of fortissimo kunnen spelen of het mechaniek repeteert niet snel genoeg m.n. bij een vleugel.Wanneer één van deze problemen zich voordoen is het aan te raden de piano of vleugel opnieuw te laten afregelen.

Kosten voor het afregelen gaan in overleg.